درس معلم ار بود زمزمه ي محبتي جمعه به مكتب آوردطفل گريز پاي را معلمی شغل نیست هنر است

معلمی شغل نیست هنر است
عارفان علم عاشق می شوند بهترین مردم معلم می شوند 
قالب وبلاگ

اردیبهشت 91


 

 

 

نام و نام خانوادگی :                                             بسمه تعالی

                                                         آزمون آزمایشی ریا ضی پنجم دبستان سعدی 91                    

 

الف : پاسخ درست یا نا درست را با علامت ( × ) مشخص کنید .

1- چهار وجهی منتظم از چهار مثلث متساوی الساقین تشکیل می شود .                                                                   2- هر چه قطر دایره بزرگتر باشد محیط آن دایره کوچکتر ا ست .                                                                                      3- با وسیله ای به نام نقّا له زاویه ها را اندازه گیری می کنند .                            

 ب: هر عبارت را با علامت پیکان (               ) به عدد مناسب آن وصل کنید .

4-ربع عدد 60 چند ا ست ؟                                                                                                 الف-   13

5- چهار پنجم عدد 20 چند ا ست ؟                                                                                     ب-  14

6- کسر       مساوی با کدام عدد ا ست ؟                                                                     ج-  15

                                                                                                                                               د- 16

ج  : پاسخ صحیح را با علامت ( × ) مشخص کنید .

7- کدام یک از اعداد زیر هم بر 2 و هم بر 3  بخش پذیر ا ست ؟

ا53                                74                                 180                              310

8- کدام یک از اعداد زیر به جواب ضرب   43  ×  69  نزدیکتر است ؟

1900                              2500                               2800                            3500      

9- برای اندازه گیری عرض برگۀ امتحا نی از کدام واحد استفاده می شود ؟

میلی متر                       سانتی متر                       متر                               هچکدام    

10- کدام شکل هندسی زیر دو خط تقارن دارد ؟

مستطیل                             مربع                           لوزی                          ذوزنقه

11- در عدد  83/5  رقم  8  در کدام مرتبه قرار دارد ؟

یکان                                  دهگان                         دهم                           صدم  

10- کدام شکل هندسی زیر دو خط تقارن دارد ؟

مستطیل                             مربع                           لوزی                          ذوزنقه

11- در عدد  83/5  رقم  8  در کدام مرتبه قرار دارد ؟

یکان                                  دهگان                         دهم                           صدم   

 

 

 

دستور کار- د  : جا های خالی را با کلمه های منا سب پر کنید .

12- آب مصرفی خانه و مدارس را با واحدی به نام ............................ اندازه می گیرند .

13-  6/0  سانتی متر یعنی ........................ متر .

14-  30  گرم یعنی ........................ کیلو گرم .

15- 42  سانتی متر یعنی ..................... متر .

16-  25/0 لیتر یعنی ......................... سی سی .

17- عدد رو به رو را با حروف بنویسید .                                                                     130482305791    

18- مقایسه کنید .

          

                3                                                                                                                

 

                7/3                    07/3                                                                                 4/2                2

 

 

19- عملیا ت های زیر را انجام دهید و جواب را به ساده ترین صورت بنویسید .

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     =     ×       

                                                                                                                                =   3     +     2

                                                                                                                                        =     7  -  9 

                                                                                                                                     =    2     ÷    2                                                                         

20- زمینی است به شکل مربع که اندازه هر ضلع آن 500 متر است .

الف- مساحت این زمین چند متر مربع ا ست ؟

ب- مساحت این زمین چند هکتار ا ست ؟

21- حسین ساعت "28    ' 25     7  صبح به سمت مدرسه حرکت کرد درساعت "18     '30      12   به

منزل بازگشت . او چه مدت زمانی در بیرون ازمنزل بوده ا ست ؟

22- از کلاس  28  نفره ، 21  نفر از نمایشگاه کتاب بازدید کردند .

یعنی چند درصد از نمایشگاه کتاب بازدید کردند ؟

23- وزن یک لیوان پر آب  68/0  کیلو گرم است . اگر وزن آب داخل لیوان 234/0 کیلو گرم باشد ،

وزن لیوان خا لی چقدر است ؟

24- منبع آبی به شکل مکعب مستطیل که طول ، عرض و ارتفاع آن به ترتیب   6  ،  5  و 3  متر  است .

الف- گنجایش آن چند متر مکعب ا ست ؟

ب- گنجایش آن چند لیتر ا ست ؟

 

 

 

25- محیط دایره ای که قطر آن  2  متر ا ست را حساب کنید .

 

26- با توجه به شکل ، اگر نیم خط ( ج    م )  نیمساز  زاویه ی ( س  م  د ) باشد .        

   اندازه ی زاویه ی( س م  ر ) را به دست آورید.(راه حل لازم است)                                        ج                                                                                                                       

                                                                                                       س

                                                                                                                                                70  

                                                                                                      ر                             م                        د

                                                                                                          

27- نمرهای مستمردرس ریاضی علی به ترتیب 25/14  ،  5/16  ،  25/18  و  19  است .

معدل یا ( میا نگین ) نمر های علی را حسا ب کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٤:٥٢ ‎ب.ظ ] [ حسن منصورزاده ] [ نظرات () ]
ریاضیات پنجم نوبت دوم
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب
مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر


IranSkin go Up
تماس با ما